•   033 - 210 200
     

     

  •  ​ Fri frakt vid köp över 499 kr
  •  Köp nu-delbetala och betala i slutet av maj.
  •   1-3 dagars leverans (gäller ej beställningsvaror)
  •  Trygg E-handel  

 

Kvalitet och säkerhet

Kvalitetshantering för Smallfoot Design

Varför vi är som vi är. Du kan lita på oss.

Sedan mer än tjugo år hänförs barn i hela Europa av Legler-leksaker och har dem med sig när de leker, lär sig och växer. Från första dagen har vi strävat efter att erbjuda bra men betalbara leksaker som varken är undermåliga billiga varor eller för dyra artiklar för högavlönade personer. Detta har under åren lett till att ett av de största träleksakssortimenten i Europa med ett enastående förhållande mellan pris och prestanda har uppstått.

Alla produkter, oavsett om vi har utvecklat dem själva eller om de är externa produkter, kontrolleras ingående tre gånger av kunniga experter:

Recycling
  1. Alla våra leksaker uppfyller naturligtvis de stränga europeiska direktiven i normen EN 71 och –för varje enskild produkt tar vi fram en egen överensstämmelseförklaring.
  2. De tester som utförs av våra egna kvalitetsexperter här i Tyskland går vidare ännu ett varv: Det som inte motsvarar våra mångåriga erfarenheter när det gäller den funktion och säkerhet som krävs för barn kommer inte in i sortimentet.
  3. Leksakerna kontrolleras dessutom externt av ett oberoende provningsinstitut.

Våra material

Trä
Trä med sina underbara egenskaper är för oss det bästa lekmaterialet. Det är dessutom ett återväxande och hållbart råmaterial. - Våra stabila leksaker lämnas över från en generation till nästa generation. För tillverkningen av våra träleksaker använder vi högvärdigt trä från återplanterade skogar.

Lacker
Vi använder enbart vattenbaserade färger och lacker i alla våra leksaker. Vi använder naturligtvis inte mjukgörare.

Tyg och plaster
Utöver våra talrika träleksaker erbjuder vi även produkter av plast och tyg. Grundvalen i detta sammanhang är direktiv 2005/84/EG "Begränsning av användning och utsläppande på marknaden av vissa farliga ämnen och preparat (beredningar)". Alla våra produkter av tyg och/eller plaster undersöks med avseende på skadligt innehåll av yrkesinspektionen (dess motsvarighet i Tyskland) och de håller alla stränga riktvärden. Alla ändringar av detta direktiv återspeglas alltid omgående i våra produkter.

Leksakssäkerhet

En funktion som är riktig för barnen samt leksakssäkerheten garanteras dagligen av våra medarbetare på avdelningen Kvalitetshantering och produktsäkerhet. Alla leksaker genomgår dessutom en provning av ett oberoende provningsinstitut. Våra leksaker uppfyller naturligtvis alla europeiska och tyska föreskrifter.Allt tas med i beräkningen från den första bedömningen av ett varuprov via leveranskontrollen och serieproduktionen till förpackningen. Denna insats gör avdelningen för varje ny produkt. En ständig vidareutveckling är dessutom lika viktig på grund av ständigt nya direktiv. Det är inte bara vi som utför provningar vid valet av de nya artiklarna. Yrkesinspektionen (dess motsvarighet i Tyskland) genomför ständigt kontroller av våra befintliga artiklar. Myndigheten väljer slumpvis ut 20 artiklar från vårt sortiment och kontrollerar dem. Detta tydliggör också att leksakssäkerheten är mycket viktig för oss!

Varningar

Sedan juli 2011 föreskriver EU enligt leksaksdirektivet att leksaker som kan vara farliga för barn under 3 års ålder måste märkas. Detta görs med en varning inklusive en hänvisning till den exakta risken. Denna information måste vara tillgänglig för konsumenten vid inköpstillfället.

Vi har sammanställt en lista med alla varningar som du kan använda om du vill.

Alla varningar finns här: Warnhinweise gemäß neuer Spielwarenrichtlinie

Åldersrekommandationer

I katalogen och i vår online-butik kommer du att träffa på en liten symbol bland alla leksaksartiklarna: Våra åldersrekommendationer. Föräldrar och släktingar undrar ofta vilken leksak som passar bäst till vilken ålder.

Våra åldersrekommendationer hjälper till att avgöra från vilken ålder barn kan leka med den aktuella leksaken på ett riktigt sätt och ger en optimal instegsålder! Den rättsliga grunden utgörs dessutom av respektive varning på själva artikeln. Den måste naturligtvis också beaktas.

Download a detailed age guide here: Guide age recommendation

 

Hållbarhet och miljö

Vem mer gör vi lycklig förutom barnen: miljön

En hållbar produktion som är skonsam mot resurserna är mycket viktig. Till våra produkter använder vi helst inhemska material och trä från återplanterade skogar. Vi engagerar oss dessutom för att behålla vår värld genom att vi exempelvis försörjer våra företagsbyggnader med egen energi: Ända sedan 2007 genererar vi vår egen ström! Energieffekten uppgår idag till mer än 168 000 kW per år - mycket mer än vi själva som företag förbrukar.

Du kan läsa mer om detta här: Pressemitteilung Photovoltaik

Vårt klimatrelevanta CO2-"fotavtryck" reducerar vi för övrigt dessutom genom att vi använder återvinningspapper och den tyska postens CO2-neutrala försändelser. Genom användningen av den tyska postens CO2-neutrala försändelse "GoGreen" kunde 7,14 ton CO2kompenseras under 2012.

Vi använder dessutom förpackningar av FSC-certifierat material. Ett hållbart utnyttjande av skogen säkerställs och skogsbrukets ekonomiska, ekologiska och sociala funktioner säkerställs genom Forest Stewardship Council (FSC).

För att undvika slösaktig utskrift följer vi WWF®:s princip "Think before you print". Denna princip kommuniceras i varje e-brev för att alltid påminna folk om att skriva ut lite och när det görs på båda sidorna.

GoGreen Recycling

     

Drift & produktion:  Wikinggruppen